Dział Konsultacyjno-Leczniczy

W dniu 1 lutego 1999 roku powstał Dział Konsultacyjno - Leczniczy, aby pacjenci wychodzący ze szpitala mogli korzystać z dalszej opieki specjalistycznej.

Utrzymując ciągłość opieki, która obejmuje całość działań zmierzających do poprawy stanu zdrowotnego pacjenta utworzono w Dziale Konsultacyjno - Leczniczym:

 • poradnie przyszpitalne,
 • gabinety i pracownie konsultacyjne,
 • poradnie medycyny pracy dla pracowników szpitala.

Od 1 stycznia 2004 roku podpisano umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie świadczeń specjalistycznych i utworzono poradnie:

 • onkologiczną,
 • gastroenterologiczną,
 • chirurgii urazowo - ortopedycznej,
 • chirurgii dziecięcej,
 • reumatologiczna,
 • kardiologiczna,
 • kontroli rozwoju noworodka i niemowlęcia.

Od 1 stycznia 2005 roku rozszerzono Dział Konsultacyjno - Leczniczy o nowe poradnie, obecnie są to:

1) poradnie specjalistyczne

 • gastroenterologiczna,
 • onkologiczna,
 • reumatologiczna,
 • kontroli rozwoju noworodka i niemowlęcia,
 • logopedyczna
 • kardiologiczna,
 • dla Kobiet,
 • laryngologiczna,
 • chirurgiczna,
 • chirurgii dziecięcej,
 • chirurgii urazowo - ortopedycznej.

2) Poradnia Medycyny Pracy dla wszystkich pracowników szpitala i zakładów, z którymi Wojewódzki Szpital podpisał
umowę.

 

1 sierpnia 2013 roku utworzono Poradnię Chirurgii Twarzowo - Szczękowej.
Chirurgia Twarzow
o – Szczękowa to dziedzina medycyny zajmująca się leczeniem operacyjnym schorzeń struktur kostnych i tkanek miękkich w obrębie twarzy i szyi. Ze względu na specyfikę tego regionu, polegającą między innymi na dużej koncentracji jednostek anatomicznych i czynnościowych, łączy ona elementy chirurgii resekcyjnej i rekonstrukcyjnej o wielonarządowym charakterze. Wychodząc naprzeciw potrzebom pacjentów Szpital na początku sierpnia tego roku uruchomił Poradnię Chirurgii Twarzowo – Szczękowej.

Poradnia ta będzie świadczyć przede wszystkim usługi medyczne w zakresie:

1. Chirurgicznego leczenia zmian skóry twarzy
2. Chirurgicznego leczenia chorób nosa i zatok obocznych nosa
3. Chirurgicznego usuwania zębów
4. Chirurgicznego odsłaniania zębów zatrzymanych ze wskazań ortodontycznych
5. Chirurgicznego leczenia chorób błon śluzowych jamy ustnej
6. Chirurgicznego leczenia chorób gruczołów ślinowych
7. Chirurgicznego leczenia chorób wyrostka zębodołowego szczęki i żuchwy
8. Chirurgicznego leczenia wad tkanek miękkich jamy ustnej
9. Chirurgii przedsionka jamy ustnej
10. Diagnostyki chorób nowotworowych jamy ustnej, szczęki i powłok twarzy
11. Leczenia ropni i ropowic twarzy
12. Leczenia urazów i następstw urazów kości i tkanek miękkich twarzy
13 Diagnostyki i leczenia niektórych zespołów bólowych w obrębie twarzy
14. Leczenia chorób stawów skroniowo – żuchwowych
15. Kontroli i kontynuacji leczenia po leczeniu szpitalnym

Dokumenty wymagane do rejestracji:

- Numer PESEL zawarty w Dowodzie Tożsamości
- Skierowanie od lekarza lub lekarza stomatologa, który posiada podpisaną umowę z NFZ

oraz

- Dokumentacja dotychczasowego leczenia: wyniki przeprowadzonych badań, wypisy ze szpitala (dla wglądu lekarza)

 

 

 

REJESTRACJA:

Rejestracja do poradni chirurgii dzieci, poradni kontrolii rozwoju noworodka i gastoenterologicznej znajduje się na parterze w odremontowanym budynku:
tel. 15 812 33 50

Rejestracja do poradni Otolaryngologicznej i Kardiologicznej
Przy  głównym wejściu do szpitala

tel. 15 812 33 90

Rejestracja do poradnia Ortopedycznej
Przy głównym wejściu do szpitala
tel. 15 812 33 90

Rejestracja do poradni chirurgicznej i poradni reumatologicznej przeniesiona na I piętro po prawej stronie w odnowionym budynku: tel. 15 812 33 55


tel. 15 812 33 17 - do Poradni Logopedycznej

tel. 15 812 33 18 - do Poradni Ginekologiczno - Położniczej

tel. 15 812 33 55 - Rejestracja do Poradni Chirurgii Twarzowo - Szczękowej

 

 

Godziny Pracy Poradni i Pracowni

Dział Konsultacyjno-Leczniczy

 

 Poradnia Gastroenterologiczna

poniedziałek 14,00 – 18,00 lek. med. Katarzyna Kosikowska -Skowron

środa  8,00 – 12,00 lek. med. Grzegorz Elbe

piątek  7,35 – 11,35lek. med. Katarzyna Kosikowska-Skowron

 

Poradnia Kardiologiczna
Hormonogram pracy na 2014 rok

 

Grudzień

poniedziałek 11,00 - 15,00 lek. med. Roland Rudnicki

wtorek 10,00 - 14,00 lek. med. Iwona Kowalik

środa 14,00 - 18,00 lek.med. Wacław Śnieżek

czwartek 10,00 - 13,00 lek. med. Urszula Rawska-Dul

 

Poradnia Onkologiczna

poniedziałek 09,00 – 14,00 lek. med. Aneta Słowik                  

wtorek 09,00 – 09,30 lek. med. Ewa Sadecka-Roman
          10,25 – 18,00 lek. med. Barbara Kozik       

środa 09,00 – 14,00 lek. med. Ewa Sadecka-Roman

 czwartek 10,00 – 12,00 lek. med. Ewa Sadecka-Roman

 piątek 08,30 – 11,00 lek. med. Aneta Słowik

 

wtorek 08,00 – 11,30 lek. med. Artur Dec

środa 13,30 – 14,35 lek. med. Cezary Mikrut

czwartek 08,00 – 10,00 lek. med. Ireneusz Wroczek

piątek 11,00 – 12,30 lek. med. Cezary Mikrut

 

Poradnia Reumatologiczna
 
 poniedziałek 07,00 - 11,00 lek.med. Bożena Kuczyńska
 
wtorek 08,00 - 12,00 lek.med. Halina Śnieżek
 
czwartek 14,00 - 18,00 lek.med. Krystyna Michałeczko

 

Poradnia Kontroli Rozwoju Noworodka i Niemowlęcia

wtorek 14,00 - 18,00 lek.med. Agata Barabasz

czwartek 07,30 - 11,30 lek.med. Agata Barabasz

piątek 07,30 - 11,30 lek.med. Wiesława Szematowicz-Mycek

 
Poradnia Dla Kobiet
od 01.03.2014

 
poniedziałek 09,00 - 13,00 lek.med. Grzegorz Sałata
 
wtorek 10,30 - 14,30 lek.med. Maria Madoń
 
środa 09,00 - 13,00 lek.med. Krzysztof Żelazowski
 
czwartek 09,00 - 13,00 lek.med. Jerzy Rajtar
             14,00 - 18,00 lek.med. Karolina Suchocka
 
piątek 09,00 - 13,00 lek.med. Tadeusz Pasierb
 
 
Poradnia Chirurgii Ogólnej
 
poniedziałek 08,30 - 10,30 lek.med. Ewa Bołoz
                11,00 - 12,00 lek.med. Krzysztof Jaroń
                14,00 - 18,00 lek.med. Ireneusz Wroczek
                12,00 - 14,00 lek.med. Maciej Motuk
 
wtorek 12,00 - 14,00 lek.med. Jakub Suchocki
 
środa 08,30 - 11,00 lek.med. Ewa Bołoz
        11,00 - 13,30 lek.med. Wojciech Wiśniewski
 
czwartek 10,35 - 14,35 lek.med. Artur Dec
 
piątek 08,00 - 11,00 lek.med. Krzysztof Jaroń
 
 
Poradnia Chirurgii Dzieci

poniedziałek 10,00 - 14,00 lek.med. Marek Wasiuta
 
wtorek 10,00 - 14,00 lek.med. Anna Mikus
 
środa 11,00 - 12,00 lek.med. Czesława Pasierb
        12,35 - 14,35 lek.med. Marek Wasiuta
 
czwartek 14,00 - 18,00 lek.med. Ewa Majewska
 
piątek 11,30 - 14,35 lek.med. Konrad Podpora


Poradnia Ortopedyczna

Informujemy,
Od 23.09.2014 roku aż do odwołania Poradnia Ortopedyczna działająca
przy szpitalu przyjmuje tylko 2 godziny dziennie tj. od 10 - 12.
Przyjmowani będą pacjenci poszpitalni mający termin wyznaczony przez
Oddział Ortopedii i Traumatologii
Narządu Ruchu.

Godziny pracy poradni Ortopedycznej w miesiący październik:
Poniedziałek 10,00 - 12,00 lek.med. Wojciech Milik
Wtorek   10,00 - 12,00 lek.med. Mariusz Sarzyński
Środa    10,00 - 12,00 lek.med. Rajmund Cieślicki
Czwartek  10,00 - 12,00 lek.med. Wojciech Milik
Piątek  10,00 - 14,00 lek.med. Janusz Ziomek
 
 
Poradnia Otolaryngologiczna

poniedzialek 10,00 -  13,00 lek.med. Renata Klimek-Kurzyńska
                13,00 - 14,00 lek.med. Katarzyna Ura-Sabat
 
wtorek 11,30 - 13,30 dr n.med. Katarzyna Zimoląg-Książka
          15,00 - 17,00 lek.med. Jerzy Jaworski
 
środa 11,30 - 13,30 lek.med. Renata Klimek-Kurzyńska
 
czwartek 11,30 - 13,30 lek.med. Renata Klimek-Kurzyńska
 
piątek 10,00 - 12,00 lek.med. Katarzyna Ura-Sabat
         12,00 - 15,00 dr n.med. Katarzyna Zimoląg-Książka
 

Poradnia Logopedyczna

poniedziałek 10,00 - 14,00 mgr Magdalena Szydło

wtorek 11,30 - 15,30 mgr Magdalena Szydło
 
środa 14,00 - 18,00 mgr Magdalena Szydło
 
czwartek 11,30 - 15,00 mgr Magdalena Szydło
 
piątek 11,30 - 13,30 mgr Magdalena Szydło

 
Poradnia Chirurgii Twarzowo – Szczękowej

poniedziałek 14,00 – 18,00 dr n. med. Tomasz Kulig

wtorek 8,00 – 12,00 dr n. med. Tomasz Kulig

środa 8,00 – 12,00 dr n. Med. Tomasz Kulig

 

Poradnia Medycyny Pracy

poniedziałek   07,00 - 14,35   lek.med. Bożena Kuczyńska

wtorek 07,00 - 14,35   lek.med. Bożena Kuczyńska

środa  07,00 - 14,35   lek.med. Bożena Kuczyńska

czwartek  07,00 - 14,35   lek.med. Bożena Kuczyńska

piątek   07,00 - 14,35   lek.med. Bożena Kuczyńska

Przyjmowani są tylko pacjenci ze skierowaniami z zakładów, z którymi szpital podpisał umowę.

Nazwa poradni Dzień przyjęcia Godziny przyjęcia Lekarz przyjmujący Nr gabinetu
Poradnia Reumatologiczna poniedziałek 7.00 – 11.00 lek. med.
B. Kuczyńska
7
wtorek 9.00 – 13.00 lek. med.
M. Śnieżek
czwartek 12.00 – 16.00 lek. med.
K. Michałeczko
Poradnia Gastroenterologiczna poniedziałek 11.00 – 15.00 lek. med.
K. Kosikowska - Skowron
8
środa 8.00 – 12.00 lek. med. G. Elbe
   czwartek   12.00 - 16.00 lek. med.
K. Kosikowska -
Skowron
Poradnia
Onkologiczna
poniedziałek 11.00 – 14.30 lek. med. E. Sadecka - Roman 8
czwartek 9.00 – 12.00
wtorek 11.00 – 15.00 lek. med. B. Kozik
środa 11.00 – 15.00
czwartek 10.00 – 12.00 dr n. med. R. Głąb
Poradnia
Otolaryngologiczna
poniedziałek 12.30 – 14.30 lek. med.
R. Klimek - Kurzyńska
1
środa 12.30 – 14.30
wtorek 12.30 – 14.30 lek. med.
K. Zimoląg - Książka
piątek 12.30 – 14.30
wtorek 15.00 – 17.00 lek. med.
J. Jaworski
czwartek 15.00 – 17.00
czwartek 12.30 – 14.30 lek. med.
E. Rogalska - Zimoląg
Poradnia
Ginekologiczno – Położnicza
poniedziałek 8.00 – 12.00 Wymiennie:
lek. med. L Bień,
lek. med.
M. Ziobro,
lek. med.
M. Śmiłowski,
lek. med. A. Rożek
6
wtorek 12.00 – 16.00 lek. med. A. Hara
środa 8.00 – 12.00 dr n. med.
A. Dziamba
środa 11.30 – 13.00 lek. med.
A. Kwiatkowski
czwartek 8.00 – 12.00 lek. Med.
T. Pasierb
piątek 8.00 - 12.00 wymiennie:
lek. med.
M. Wilk – Mądzik,
lek. med. E. Juda,
lek. med. A. Hara,
lek. Med.
R. Szymański
Pracownia
Biocenozy Pochwy
codziennie 7.30 – 14.30 tech. anal. med.
I. Pyłka
2
Poradnia
Logopedyczna
poniedziałek 11.00 – 15.00 mgr neurologopeda
M. Szydło
137
I piętro
wtorek 11.00 – 15.00
środa 9.30 – 16.10
czwartek 11.00 – 15.00
piątek 7.30 – 12.30
Poradnia
Kardiologiczna
poniedziałek 12.00 – 13.30 lek. med.
W. Śnieżek
39
wtorek 12.00 – 13.00
środa 10.00 – 13.00
czwartek 12.00 – 13.30
piątek 12.00 – 13.30
poniedziałek 13.30 – 15.00 lek. med.
J. Kowalik
wtorek 13.30 – 15.00 lek. med.
R. Rudnicki
czwartek 13.30 – 15.00 lek. med. J. Jędral
piątek 13.30 – 15.00 lek. med.
U. Rawska - Dul
Poradnia Ortopedyczna poniedziałek 9.00 – 14.35 lek. med. J. Koper 40,41
wtorek 9.00 – 14.35 lek. med.
E. Węgrzynowski
środa 8.30 – 13.30 lek. med.
R. Cieślicki
czwartek   10.00 – 16.00 lek. med.
E. Węgrzynowski
piątek 9.00 – 14.35 lek. med.
J. Ziomek
Poradnia
Chirurgii Dziecięcej
poniedziałek 11.35 – 14.35 lek. med.
E. Majewska
42
wtorek 10.00 – 13.00 lek. med.
A. Mikus
środa 11.35 – 14.35 lek. med.
Cz. Pasierb
czwartek 13.00 – 16.00 lek. med.
E. Majewska
piątek 11.35 – 14.35 lek. med.
K. Podpora
Poradnia
Kontroli Rozwoju Noworodka i Niemowlęcia
poniedziałek 8.00 – 10.30 lek. med.
L. Piotrowska
42
piątek 8.00 – 10.30
wtorek 13.00 – 15.00 lek. med.
A. Barabasz
czwartek 8.00 – 10.30
środa 8.00 – 10.30 lek. med.
W. Szematowicz - Mycek
Poradnia Chirurgiczna poniedziałek
środa
8.30 – 10.30
8.30 – 10.30
lek. med. E. Bołoz 43
poniedziałek 12.00 – 14.00 lek. med. S. Dec
środa 13.00 – 14.00
wtorek 9.00 – 10.00 dr n. med. R. Głąb
czwartek 9.00 – 10.00
wtorek 12.00 – 14.00 lek. med.
J. Wroczek
środa 12.00 – 13.00 lek. med. K. Jaroń
piątek 8.00 – 11.00
czwartek 12.00 – 16.00 lek. med. A. Dec
Poradnia
Badania Słuchu
codziennie 13.00 – 14.00   7a
Poradnia
Medycyny Pracy
codziennie 7.00 – 14.35    
codziennie 11.00 – 14.00 lek. med.
B. Kuczyńska
Poradnia
Diagnostyki Elektrokardiograficznej
codziennie 7.00 – 14.35   38

WAŻNE TELEFONY

Szpitalny Oddział Ratunkowy:

 • 999
 • 15 812 30 08
 • 15 812 30 08 FAX dla osób niesłyszących

Centrum Powiadomienia Ratunkowego:

 • 112

Informacja Izby Przyjęć:

 • 15 812 34 03

W sprawach
skarg i wniosków
Dyrektor 
Wiktor Stasiak
przyjmuje w dniach:
poniedziałek i środa
godz.: 13:00 - 14:30

WYRAŹ OPINIĘ

ankieta

Misja Szpitala

MISJĄ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA IM. ZOFII Z ZAMOYSKICH TARNOWSKIEJ W TARNOBRZEGU

jest:

,,Udzielanie specjalistycznych świadczeń medycznych pacjentom i stałe podnoszenie jakości świadczonych usług,,

CERTYFIKATY

certyfikat

sbb_logo

Licznik odwiedzin od 14.06.2010
Ogółem:592997

STOWARZYSZENIE

logo stowarzyszenie

Copyright © 2014 Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.
Zaloguj bip_logo

Istotna informacja: Strona www.szpitaltbg.pl wykorzystuje pliki cookies Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celach reklamowych, statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też korzystać z nich współpracujący z nami reklamodawcy oraz firmy badawcze. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, to będą one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies.. .

Akceptuje ciasteczka na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information