Dział Konsultacyjno-Leczniczy

 

W dniu 1 lutego 1999 roku powstał Dział Konsultacyjno - Leczniczy, aby pacjenci wychodzący ze szpitala mogli korzystać z dalszej opieki specjalistycznej.

W ramach Działu Konsultacyjno – Leczniczego funkcjonują:

 

1)    Poradnia Chirurgii Ogólnej;

 

2)    Poradnia Chirurgii Dziecięcej;

 

3)    Poradnia Gastroenterologiczna;

 

4)    Poradnia dla Kobiet;

 

5)    Poradnia Kardiologiczna;

 

6)    Poradnia Kontroli Rozwoju Noworodka i Niemowlęcia;

 

7)    Poradnia Logopedyczna;

 

8)    Poradnia Medycyny Pracy;

 

9)    Poradnia Ortopedyczna;

 

10)     Poradnia Otolaryngologiczna;

 

11)     Poradnia Reumatologiczna;

 

12)     Poradnia Chirurgii Twarzowo – Szczękowej; 

 

13)     Poradnia Okulistyczna.

 

 

 

Dokumenty wymagane do rejestracji:

 

- Numer PESEL zawarty w Dowodzie Tożsamości
- Skierowanie od lekarza lub lekarza stomatologa, który posiada podpisaną umowę z NFZ

 

oraz

 

- Dokumentacja dotychczasowego leczenia: wyniki przeprowadzonych badań, wypisy ze szpitala (dla wglądu lekarza)

 

 

 

 

 

 

 

REJESTRACJA:

Rejestracja do Poradni Chirurgii Dzieci, Poradni Kontroli Rozwoju Noworodka i Poradni Gastroenterologicznej znajduje się na parterze w odremontowanym budynku:
tel. 15 812 33 50

 

Rejestracja do Poradni Otolaryngologicznej ,Kardiologicznej i Poradni Ortopedycznej
Przy  głównym wejściu do Szpitala

tel. 15 812 33 90

 

Rejestracja do Poradnia Ortopedycznej
Przy głównym wejściu do Szpitala
tel. 15 812 33 90

 

Rejestracja do Poradni Chirurgicznej ,Poradni Reumatologicznej i Poradni Chirurgii Twarzowo-Szczękowej przeniesiona na I piętro po prawej stronie w odnowionym budynku: tel. 15 812 33 55

 

 

 

tel. 15 812 33 17 - do Poradni Logopedycznej

 

tel. 15 812 33 18 - do Poradni Ginekologiczno - Położniczej

 

 

 

 Godziny Pracy Poradni i Pracowni

 

Dział Konsultacyjno-Leczniczy

 

 

 Poradnia Gastroenterologiczna

poniedziałek 14,00 – 18,00 lek. med. Grzegorz Elbe

wtorek 10,35 - 14,35 lek. med. Tomasz Półgrabia

środa  8,00 – 12,00 lek. med. Grzegorz Elbe

czwartek 11,00 - 15,00 lek. med. Katarzyna Kosikowska-Skowron

piątek  7,35 – 11,35 lek. med. Katarzyna Kosikowska-Skowron

 

Poradnia Kardiologiczna
Hormonogram pracy na 2015 rok

Listopad

poniedziałek 14,00 - 18,00 lek. med. Roland Rudnicki

wtorek 10,00 - 14,00 lek. med. Iwona Kowalik

środa 10,00 - 14,35 lek. med. Wacław Śnieżek

czwartek 10,00 - 13,00 lek. med. Urszula Rawska-Dul

Grudzień

poniedziałek 11,00 - 15,00 lek. med. Roland Rudnicki

wtorek 10,00 - 14,00 lek. med. Iwona Kowalik

środa 14,00 - 18,00 lek.med. Wacław Śnieżek

czwartek 10,00 - 13,00 lek. med. Urszula Rawska-Dul

 

Poradnia Onkologiczna

poniedziałek 09,00 – 13,00 lek. med. Aneta Słowik

                   13,00 - 14,30 lek. med. Iwona Drab-Mazur                  

wtorek         10,25 – 18,00 lek. med. Barbara Kozik  

                   09,00 - 09,30 lek. med. Aneta Słowik

środa 09,00 – 14,00 lek. med. Ewa Sadecka-Roman

 czwartek 09,00 – 14,00 lek. med. Barbara Kozik

 piątek   09,00 - 13,00 lek. med. Ewa Sadecka-Roman

            13,00 – 14,00 lek. med. Aneta Słowik

 

wtorek 08,00 – 11,30 lek. med. Artur Dec

czwartek 08,00 – 10,00 lek. med. Ireneusz Wroczek

 

Poradnia Reumatologiczna
 
poniedziałek 07,00 - 11,00 lek.med. Bożena Kuczyńska
 
wtorek 08,00 - 12,00 lek.med. Halina Śnieżek
 
czwartek 14,00 - 18,00 lek.med. Krystyna Michałeczko

 

Poradnia Kontroli Rozwoju Noworodka i Niemowlęcia

wtorek 14,00 - 18,00 lek.med. Agata Barabasz

czwartek 07,30 - 11,30 lek.med. Agata Barabasz

piątek 07,30 - 11,30 lek.med. Wiesława Szematowicz-Mycek

 
Poradnia Dla Kobiet
 
poniedziałek 09,00 - 13,00 lek.med. Grzegorz Sałata
 
wtorek 10,35 - 14,35 lek.med. Maria Madoń
 
środa     09,00 - 13,00 lek.med. Karolina Suchocka
             14,00 - 18,00 lek.med. Tadeusz Pasierb
 
czwartek 09,00 - 13,00 lek.med. Jerzy Rajtar
 
piątek  nieczynna
 
 
Poradnia Chirurgii Ogólnej
 
poniedziałek 08,30 - 10,30 lek.med. Ewa Bołoz
                11,00 - 12,00 lek.med. Krzysztof Jaroń
                14,00 - 18,00 lek.med. Ireneusz Wroczek
                12,00 - 14,00 lek.med. Maciej Motuk
 
wtorek 12,00 - 14,00 lek.med. Jakub Suchocki
 
środa 08,30 - 11,00 lek.med. Ewa Bołoz
        11,00 - 13,30 lek.med. Wojciech Wiśniewski
 
czwartek 10,35 - 14,35 lek.med. Artur Dec
 
piątek 08,00 - 11,00 lek.med. Krzysztof Jaroń
          11,00 - 14,00 lek.med. Marcin Kolada
 
 
Poradnia Chirurgii Dzieci

poniedziałek 10,00 - 14,00 lek.med. Marek Wasiuta
 
wtorek 10,00 - 14,00 lek.med. Anna Mikus
 
środa 11,00 - 12,00 lek.med. Czesława Pasierb
        12,35 - 14,35 lek.med. Marek Wasiuta
 
czwartek 14,00 - 18,00 lek.med. Ewa Majewska
 
piątek 11,30 - 14,35 lek.med. Konrad Podpora


Poradnia Ortopedyczna

Informujemy,
W poniedziałki, środy i piątki w godzinach 08.00-09.30
konsultowane będą przypadki zaopatrzone w SOR oraz inne nagłe
 

Poniedziałek 08,00 - 10,00 lek.med. Wiesław Ślęzak
Poniedziałek 10,00 - 12,00 lek.med. Jan Koper
Wtorek 08,00 - 11,00 lek.med Wojciech Milik
Wtorek   11,00 - 14,00 lek.med. Mariusz Sarzyński
Środa 08,00 - 09,30 lek.med. Wiesław Ślęzak

Środa    10,00 - 14,00 lek.med. Rajmund Cieślicki
Czwartek  09,00 - 14,00 lek.med. Piotr Olechowski
Piątek 08,00 - 09.30 lek.med. Wiesław Ślęzak
Piątek  10,00 - 18,00 lek.med. Janusz Ziomek
 
Poradnia Otolaryngologiczna

poniedzialek 10,00 -  14,00 lek.med. Renata Klimek-Kurzyńska
             
wtorek 11,30 - 13,30 dr n.med. Katarzyna Zimoląg-Książka
          15,00 - 17,00 lek.med. Jerzy Jaworski
 
środa 11,30 - 13,30 lek.med. Renata Klimek-Kurzyńska
 
czwartek 11,30 - 13,30 lek.med. Renata Klimek-Kurzyńska
              15,00 - 19,00 lek.med. Jerzy Jaworski
 
piątek     10,35 - 14,35 dr n.med. Katarzyna Zimoląg-Książka
 

Poradnia Logopedyczna

poniedziałek 10,00 - 14,00 mgr Magdalena Szydło

wtorek 11,30 - 15,30 mgr Magdalena Szydło
 
środa 14,00 - 18,00 mgr Magdalena Szydło
 
czwartek 11,30 - 15,00 mgr Magdalena Szydło
 
piątek 11,30 - 13,30 mgr Magdalena Szydło

 
Poradnia Chirurgii Twarzowo – Szczękowej

poniedziałek 14,35 – 18,35 dr n. med. Tomasz Kulig

wtorek 14,35 – 18,35 dr n. med. Tomasz Kulig

sobota 09,00 – 13,00 dr n. Med. Tomasz Kulig

 

  Poradnia Okulistyczna

Rejestracja do poradni w sekretariacie oddziału

poniedziałek 14,00 - 18,00 lek. med. Małgorzata Piwkowska-Bień

środa 08,00 - 12,00 lek. med. Małgorzata Piwkowska-Bień

piątek 08,00 - 12,00 lek. med. Małgorzata Piwkowska-Bień

Nazwa poradni Dzień przyjęcia Godziny przyjęcia Lekarz przyjmujący Nr gabinetu
Poradnia Reumatologiczna poniedziałek 7.00 – 11.00 lek. med.
B. Kuczyńska
7
wtorek 9.00 – 13.00 lek. med.
M. Śnieżek
czwartek 12.00 – 16.00 lek. med.
K. Michałeczko
Poradnia Gastroenterologiczna poniedziałek 11.00 – 15.00 lek. med.
K. Kosikowska - Skowron
8
środa 8.00 – 12.00 lek. med. G. Elbe
   czwartek   12.00 - 16.00 lek. med.
K. Kosikowska -
Skowron
Poradnia
Onkologiczna
poniedziałek 11.00 – 14.30 lek. med. E. Sadecka - Roman 8
czwartek 9.00 – 12.00
wtorek 11.00 – 15.00 lek. med. B. Kozik
środa 11.00 – 15.00
czwartek 10.00 – 12.00 dr n. med. R. Głąb
Poradnia
Otolaryngologiczna
poniedziałek 12.30 – 14.30 lek. med.
R. Klimek - Kurzyńska
1
środa 12.30 – 14.30
wtorek 12.30 – 14.30 lek. med.
K. Zimoląg - Książka
piątek 12.30 – 14.30
wtorek 15.00 – 17.00 lek. med.
J. Jaworski
czwartek 15.00 – 17.00
czwartek 12.30 – 14.30 lek. med.
E. Rogalska - Zimoląg
Poradnia
Ginekologiczno – Położnicza
poniedziałek 8.00 – 12.00 Wymiennie:
lek. med. L Bień,
lek. med.
M. Ziobro,
lek. med.
M. Śmiłowski,
lek. med. A. Rożek
6
wtorek 12.00 – 16.00 lek. med. A. Hara
środa 8.00 – 12.00 dr n. med.
A. Dziamba
środa 11.30 – 13.00 lek. med.
A. Kwiatkowski
czwartek 8.00 – 12.00 lek. Med.
T. Pasierb
piątek 8.00 - 12.00 wymiennie:
lek. med.
M. Wilk – Mądzik,
lek. med. E. Juda,
lek. med. A. Hara,
lek. Med.
R. Szymański
Pracownia
Biocenozy Pochwy
codziennie 7.30 – 14.30 tech. anal. med.
I. Pyłka
2
Poradnia
Logopedyczna
poniedziałek 11.00 – 15.00 mgr neurologopeda
M. Szydło
137
I piętro
wtorek 11.00 – 15.00
środa 9.30 – 16.10
czwartek 11.00 – 15.00
piątek 7.30 – 12.30
Poradnia
Kardiologiczna
poniedziałek 12.00 – 13.30 lek. med.
W. Śnieżek
39
wtorek 12.00 – 13.00
środa 10.00 – 13.00
czwartek 12.00 – 13.30
piątek 12.00 – 13.30
poniedziałek 13.30 – 15.00 lek. med.
J. Kowalik
wtorek 13.30 – 15.00 lek. med.
R. Rudnicki
czwartek 13.30 – 15.00 lek. med. J. Jędral
piątek 13.30 – 15.00 lek. med.
U. Rawska - Dul
Poradnia Ortopedyczna poniedziałek 9.00 – 14.35 lek. med. J. Koper 40,41
wtorek 9.00 – 14.35 lek. med.
E. Węgrzynowski
środa 8.30 – 13.30 lek. med.
R. Cieślicki
czwartek   10.00 – 16.00 lek. med.
E. Węgrzynowski
piątek 9.00 – 14.35 lek. med.
J. Ziomek
Poradnia
Chirurgii Dziecięcej
poniedziałek 11.35 – 14.35 lek. med.
E. Majewska
42
wtorek 10.00 – 13.00 lek. med.
A. Mikus
środa 11.35 – 14.35 lek. med.
Cz. Pasierb
czwartek 13.00 – 16.00 lek. med.
E. Majewska
piątek 11.35 – 14.35 lek. med.
K. Podpora
Poradnia
Kontroli Rozwoju Noworodka i Niemowlęcia
poniedziałek 8.00 – 10.30 lek. med.
L. Piotrowska
42
piątek 8.00 – 10.30
wtorek 13.00 – 15.00 lek. med.
A. Barabasz
czwartek 8.00 – 10.30
środa 8.00 – 10.30 lek. med.
W. Szematowicz - Mycek
Poradnia Chirurgiczna poniedziałek
środa
8.30 – 10.30
8.30 – 10.30
lek. med. E. Bołoz 43
poniedziałek 12.00 – 14.00 lek. med. S. Dec
środa 13.00 – 14.00
wtorek 9.00 – 10.00 dr n. med. R. Głąb
czwartek 9.00 – 10.00
wtorek 12.00 – 14.00 lek. med.
J. Wroczek
środa 12.00 – 13.00 lek. med. K. Jaroń
piątek 8.00 – 11.00
czwartek 12.00 – 16.00 lek. med. A. Dec
Poradnia
Badania Słuchu
codziennie 13.00 – 14.00   7a
Poradnia
Medycyny Pracy
codziennie 7.00 – 14.35    
codziennie 11.00 – 14.00 lek. med.
B. Kuczyńska
Poradnia
Diagnostyki Elektrokardiograficznej
codziennie 7.00 – 14.35   38
 
 
 
 
 
 
 

W sprawach
skarg i wniosków
Dyrektor 
Wiktor Stasiak
przyjmuje w dniach:
poniedziałek i środa
godz.: 13:00 - 14:30

Misja Szpitala

MISJĄ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA IM. ZOFII Z ZAMOYSKICH TARNOWSKIEJ W TARNOBRZEGU

jest:

,,Udzielanie specjalistycznych świadczeń medycznych pacjentom i stałe podnoszenie jakości świadczonych usług,,

WYRAŹ OPINIĘ

ankieta

KLIKNIJ TU

Stowarzyszenie na rzecz Szpitala

CERTYFIKATY

Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia

sbb_logo

Licznik odwiedzin od 14.06.2010
Ogółem:809335
Copyright © 2015 Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.
Zaloguj bip_logo

Istotna informacja: Strona www.szpitaltbg.pl wykorzystuje pliki cookies Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celach reklamowych, statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też korzystać z nich współpracujący z nami reklamodawcy oraz firmy badawcze. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, to będą one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies.. .

Akceptuje ciasteczka na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information